Een groepsgericht aanbod creëert heel wat mogelijkheden. Je kan herkenning, steun en verbinding vinden in het contact met anderen, geïnspireerd worden, interpersoonlijke vaardigheden onderzoeken …

De manier waarop in groep wordt gewerkt kan verschillen van individueel in groep, waarbij je vooral op jezelf werkt, tot volledig samenwerken. Dit is afhankelijk van de insteek van de begeleider.

Meestal bestaat een therapiegroep uit 3 tot 10 groepsleden, begeleid door één of twee professionelen.

Je kan je individueel of met iemand die je kent aansluiten bij het groepsaanbod hieronder.
Een aanbod op maat voor een groep is ook mogelijk. Kijk dan naar het aanbod voor collega’s.

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag