In de beeldende therapie staat het doen en ervaren centraal. We gebruiken verschillende materialen en technieken, voornamelijk binnen het tekenen, schilderen en boetseren.

Je kunt je bewust of onbewust uitdrukken in het beeld. Het beeld geeft tegelijkertijd weer iets terug aan jou en ons. Waar verder gewerkt op kan worden in een volgende sessie.

Door beeldend te werken kun je meer zicht krijgen op jezelf, datgene wat je bezighoudt, jouw gevoelens, je gedachten, je gedrag, je grenzen, je mogelijkheden, waar je tegenaan loopt, welke keuzes je maakt en hoe je er mee omgaat.

Beeldende therapie wordt aangeboden met als doel op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, nieuw gedrag, stabilisatie of acceptatie te realiseren.