Spelen is onze eerste taal. In het spel kunnen we uitdrukking geven aan verlangens en frustraties en kunnen we vrij zijn. Het creëert mogelijkheden om te experimenteren en nieuwe wegen te exploreren. De expressie in de spelvorm zet dingen in beweging.