“Hoe je het ook wil uitdrukken, zo zullen wij naar je luisteren”

In een individueel aanbod gaan jij en een professioneel aan de slag met jouw vraag. Samen ontdekken en onderzoeken we jouw eigenheid en jouw mogelijkheden of onmogelijkheden op een creatieve wijze. We leggen de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten.

Dit kan zowel voor beeldende therapie, muziektherapie alsook voor ons bewegingsaanbod.

Beweging

Dit aanbod is bedoeld voor mensen die kampen met lichamelijke klachten waar de medische gezondheidszorg geen sluitend antwoord op heeft. Denk bijvoorbeeld aan stress gerelateerde klachten of een bepaalde spanning in het lichaam die efficiënt en soepel bewegen in de weg staat. Of misschien heb je het gevoel dat je het contact met je lichaam verloren hebt en wil je daar opnieuw naar opzoek. In deze individuele sessies kijken we naar de patronen die in verband staan met de klachten die je ervaart en verkennen we door bewustwording en bewegen nieuwe mogelijkheden. Er zal gewerkt worden met lichaamsgerichte oefeningen, eventueel met ondersteuning van muziek en er zal ook ruimte zijn om stil te staan bij de mentale en emotionele aspecten die in verband staan met de klachten.

Een sessie duurt 45 minuten en de prijs ervan bedraagt €45,-.

Beeld

Muziek

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij muziek centraal staat. We maken zelf muziek of luisteren naar muziek. Muziek is een taal die iedereen, jong en oud, verstaat. Je hoeft geen muzikale voorkennis te hebben. Alle gevoelens kunnen aan bod komen. Klinkt het niet, dan botst het. Soms is het gemakkelijker om muziek te maken of samen muziek te beluisteren, dan woorden te vinden voor wat vanbinnen leeft. Via muziek maak je weer contact met jezelf en met anderen. Muziek maken helpt om vorm te geven aan lastige gevoelens en emoties.