In een individueel aanbod gaan jij en een professioneel aan de slag met jouw vraag. Samen ontdekken en onderzoeken we jouw eigenheid en jouw mogelijkheden of onmogelijkheden op een creatieve wijze. We leggen de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten.

Dit kan zowel voor beeldende therapie, muziektherapie alsook voor ons bewegingsaanbod.