Bedrijfsformule (Be)Drijf op talent

Ken jij alle talenten van je werknemers?
Ook die talenten die je niet onmiddellijk met hun huidige jobsstructuur relateert?

Focus

We gaan concreet onderzoeken welke talenten je werknemers nog allemaal hebben, naast de jobtaak die ze dagelijks uitvoeren, waardoor:
• Zelfvertrouwen groeit
• Meer waardering voor elkaar
• Meer diversiteit in het takenpakket
• Meer, snellere en creatieve oplossingen
• Motivatie gaat omhoog

Hoe?

Een training die via verschillende belevingsgerichte activiteiten de talenten van de deelnemers aanspreekt èn gaat kijken hoe deze op maat van jouw bedrijf toegepast kunnen worden.