Bedrijfsformule: Spelen

Vaak zijn er een aantal onderhuidse mechanismen in de dynamiek van je bedrijf die ervoor zorgen dat vooruitgang tegengehouden wordt .

kvoel me goed in studiodna

Focus

Deze patronen kunnen doorbroken worden door
• uitdrukking te geven aan verlangens en frustraties (zowel op persoonlijk vlak als op de werkvloer)
• Door zich vrij te voelen
• Door te (durven) uiten wat er speelt
• Door te experimenteren en nieuwe wegen te ontdekken

Hoe?

• Door spelvormen die vrije(re) expressie stimuleren
• Door elkaar op ontspannen en àndere manier te leren kennen
• Doordat expressie dingen in beweging zet, die niet altijd met enkel praten te bereiken zijn