De term creatieve therapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, bewegings- en danstherapie. Bij StudioDNA breiden we de kunstvormen nog uit met natuur, spel en woord. Daarnaast proberen we ook linken te leggen tussen de verschillende kunstvormen om zo de kracht van de creatieve domeinen te versterken.