An Wynants – Creatief

Ik werk sinds 2002 in het buitengewoon lager onderwijs. Vanuit mijn stages merkte ik al heel snel dat dit de doelgroep was waarvoor ik iets wou betekenen. Kinderen mee de weg wijzen, laten voelen wie ze zijn, leerstof bijbrengen, …. dat is mijn passie.

Ik heb tijdens mijn onderwijsjaren vele bijscholingen gehad over het begeleiden van kinderen, de werking van hun lichaam in combinatie met een diagnose zoals ADHD, ASS, ODD, … maar ik had de nood om meer voor kinderen te kunnen betekenen.

Ik heb dan de opleiding creatieve therapie en Expeditie Veerkracht gevolgd om me meer te kunnen verdiepen vanuit het creatieve. Het is heel duidelijk dat wanneer kinderen werken vanuit hun buikgevoel, alle geleerde dingen, veel langer zichtbaar zijn, worden toegepast enzovoort.

Op die manier ben ik dan bij STUDIO DNA terecht gekomen omdat dit helemaal aansluit bij de visie die ik heb over het ‘groeien’ van kinderen en de manier hoe zij dit al bij volwassenen toepassen, wil ik er zijn voor de kinderen van 5 tot 16 jaar.