Katrijn Janssens – Muziektherapeut

Na mijn studie muziektherapie aan het Lemmensinstituut (2001) werkte ik eerst in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarna gaf ik heel wat jaren het vak muziek en expressie aan jongeren met een (ernstig) verstandelijke beperking in het buitengewoon secundair onderwijs. Ondertussen werk ik als muziektherapeut op de afdeling verslavingszorg in Bethanië ggz in Zoersel, en als zelfstandig muziektherapeut in StudioDNA met verschillende doelgroepen. Daarnaast ben ik medebegeleider van een contactkoor voor ouderen met dementie en hun familie in Hoogstraten.

Een grote verscheidenheid aan mensen en ervaringen kwam op deze manier op mijn pad. En telkens opnieuw is het vertrekpunt om via muziek contact te maken met wat vanbinnen leeft, ook al zijn er geen woorden. Muziek is een taal die iedereen verstaat. Voor muziek staan beperking, kwetsbaarheid of weerstand niet in de weg, in tegendeel.

‘Hoe jij het ook wil uitdrukken, zo zal ik naar je luisteren.’ We kunnen samen muziek luisteren, of spelen en improviseren op de piano of de andere toegankelijke instrumenten. We kunnen samen zingen of samen praten of samen stil zijn. In elk geval is ervaring niet vereist.

Muziektherapie misschien iets voor jou? Contacteer me gerust voor een verkennend gesprek.

Na dit kennismakingsgesprek geven we samen het traject vorm. Duur en frequentie van de sessie muziektherapie kunnen op maat worden afgestemd.