StudioDNA organiseert en begeleidt creatieve groepsessies rond therapie, welzijn en zingeving door het delen van ervaringen.

Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving en de medemens.
Soms moet er acuut geholpen worden, soms kun je voorkomen. Wij staan voor een open, respectvolle en veilige aanpak. En we doen dat samen met jou.

Centraal staan welzijn en zingeving, door het delen van ervaringen.

Alles gebeurt vanuit het respect voor eigenheid en jouw persoonlijke manier om met die (psychische) knoop, met dat gevoel om te gaan.

Het gaat om ruimte en kansen geven. Kansen om zich te uiten, kansen om knopen te ontwarren, kansen om te ontwikkelen.
In ons DNA zitten vijf kernbegrippen, waar we voluit voor gaan.

Voelen

Voelen heeft te maken met je beleving, je emoties, je intuïtie en je lichaam.
En ook met elkaar (aan)voelen, met in verbinding (durven) gaan met de persoon tegenover je.
Zowel in je privé-leven, als op je werk krijg je hier voortdurend mee te maken.
We leggen samen een traject af, waarin we gaan onderzoeken en ontdekken wat jouw eigenheid is en wat jouw mogelijkheden of onmogelijkheden zijn. Individueel en/of in groep.

Spelen

Spelen heeft een ontzettend belangrijke plaats in de interactie tussen mensen. In het spel kunnen we uitdrukking geven aan verlangens en frustraties en kunnen we vrij zijn. Het creëert mogelijkheden om te experimenteren en nieuwe wegen te exploreren. De expressie in de spelvorm zet dingen in beweging.

visie en waarde bewegen studiodna

Bewegen

Bewegen heeft alles te maken met energie, en het opruimen of overwinnen van barrières. Letterlijk in beweging komen, kan er voor zorgen dat dingen soms plots ook helder worden in je hoofd.
Bewegen is een ruim begrip, naast klassieke sporten, kan het ook gaan om wandelen, dansen, of met gebruik van je ademhaling vanuit ontspanning in beweging komen.
Het zorgt voor ruimte, licht, mogelijkheden en expressie.
Binnen een team kan beweging ook zorgen voor verschuiving op een aantal vlakken, het openen van communicatie en meer begrip voor elkaar

Ontplooien

Elke mens heeft veel mogelijkheden en talenten. Maar al te vaak liggen die letterlijk opgeborgen binnen de plooien van de dagelijkse bezorgdheden. We willen jou opnieuw geloof geven in de eigen kracht, de eigen mogelijkheden en de eigen sterktes. Zo kan jij jouw plaats innemen binnen een verband dat voor jou zinvol is. Dat kan gaan over relaties, sociale verbanden, of een professioneel kader.

ontplooing is een waarde van studiodna
verbinding is een van de waarde van studiodna

Verbinden

Wij maken allemaal deel uit van een samenleving, een complex en intens web van menselijke relaties. Hoe kun je daar functioneren zonder jezelf te verliezen, zonder dat men jouw behoeften en jouw eigenheid uit het oog verliest?  Door bewust in verbinding te gaan met je zelf en anderen. Dat is de weg die we samen met jou willen afleggen.

Hoe je het ook wil uitdrukken,
zo zullen wij naar je luisteren.

Dat is de kracht van creatieve therapie.

Ontdek het hier, samen, met ons.