StudioDNA organiseert en begeleidt creatieve groepsessies rond therapie, welzijn en zingeving door het delen van ervaringen.

StudioDNA is jouw volgende stap in geestelijk welzijn. Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving en de medemens. Soms moet er acuut geholpen worden, soms kun je voorkomen. Wij staan voor een open, respectvolle, veilige aanpak. En we doen dat samen met jou.

leer het team kennen!

Alles gebeurt vanuit het respect voor eigenheid en jouw persoonlijke manier om met die (psychische) knoop, met dat gevoel om te gaan.

domeinen

Het gaat om ruimte en kansen geven. Kansen om zich te uiten, kansen om knopen te ontwarren, kansen om te ontwikkelen.
In ons DNA zitten vijf kernbegrippen, waar we voluit voor gaan.

Voelen

We leggen samen een traject af en daarin moet je elkaar (aan)voelen. Voelen heeft te maken met je beleving, je emoties, je intuïtie en je lichaam. Samen ontdekken en onderzoeken we jouw eigenheid en jouw mogelijkheden of onmogelijkheden.

Spelen

Spelen heeft een ontzettend belangrijke plaats in de interactie tussen mensen. In het spel kunnen we uitdrukking geven aan verlangens en frustraties en kunnen we vrij zijn. Het creëert mogelijkheden om te experimenteren en nieuwe wegen te exploreren. De expressie in de spelvorm zet dingen in beweging.

Bewegen

Bewegen heeft alles te maken met energie, en het opruimen of overwinnen van barrières. Wie wandelt, ziet de dingen soms helderder dan wanneer je geblokkeerd voor het probleem blijft staan. Bewegen betekent ruimte, licht, mogelijkheden en expressie.

Ontplooien

Elke mens heeft veel mogelijkheden. Maar al te vaak liggen die letterlijk opgeborgen binnen de plooien van de dagelijkse bezorgdheden. We willen jou opnieuw geloof geven in de eigen kracht, de eigen mogelijkheden en de eigen sterktes. Zo kan jij jouw plaats innemen binnen een verband dat voor jou zinvol is. Dat kan gaan over relaties, sociale verbanden, of een professioneel kader.

Verbinden

Elke mens maakt deel uit van een samenleving, een complex en intens web van menselijke relaties. Hoe kun je daar functioneren zonder jezelf te verliezen, zonder dat men jouw behoeften en jouw eigenheid uit het oog verliest. Verbinden met je zelf en anderen. Dat is de weg die we samen met jou willen afleggen.

Hoe je het ook wil uitdrukken,
zo zullen wij naar je luisteren.

Dat is de kracht van creatieve therapie.

Ontdek het hier, samen, met ons.

studiodna blog