Drama is meer dan alleen een toneeltje spelen voor een publiek. Dat is natuurlijk ook drama, maar voor je aan een voorstelling begint, is het leuk om te experimenteren met de verschillende aspecten van drama en jouw mogelijkheden hierin te leren kennen.

Bij drama draait het om het ontdekken van je lichaamstaal, van je stem, je houding, je plaats in de ruimte, je contact met de ruimte, het uiten van emoties, gezichtsuitdrukkingen, verhoudingen tussen mensen en zoveel mogelijk in vraag stellen.

Wie ben ik? Wie is de ander? Wie ben ik ten opzichte van de ander? Wat als er iemand bijkomt? Verandert er dan iets?

Hoe voel ik mij op deze plek? Wat doet deze plek met mijn manier van communiceren? Wat doen mijn gevoelens met mijn manier van communiceren?

Door te experimenteren met drama, kan je jezelf beter leren kennen. En wanneer je jezelf beter kent, krijg je meer vertrouwen.

De kracht van drama

De momenten waarin toneel en drama een rol spelen, lijken op de één of andere manier beter te blijven hangen in onze herinneringen. Wanneer ik voor de klas sta en het vaak niet zo geliefde vak Frans geef, weet ik dat de leerlingen het meest leren en onthouden wanneer ik – helemaal overenthousiast en vol expressie – het woord imiteer dat ze niet begrijpen. Ook al denken ze dan misschien dat ik compleet gek geworden ben, ze zullen de betekenis van dat woord waarschijnlijk nooit meer vergeten. En zo werkt het ook wanneer zij zelf iets uitbeelden of zich inleven in een bepaalde rol. Zo is het jaarlijkse schooltoneel telkens weer het hoogtepunt van het schooljaar, zowel voor mij als voor de leerlingen. Het is daar dat de herinneringen gemaakt worden. En niet alleen dat. Verlegen leerlingen bloeien stapsgewijs open en durven zich uitdrukken, nieuwe talenten en mogelijkheden worden ontdekt, er wordt op grenzen gebotst, nagedacht over oplossingen en samengewerkt.

Frans drama in de lagere school – een project

Op dit moment geef ik een lessenreeks Frans drama in de lagere school van mijn kinderen. In het vijfde en zesde leerjaar, zijn we via opdrachten en veel experimenteren tot een kort Frans toneelstuk gekomen met magische bosbessen, draken die in ratten kunnen veranderen, ontvoerde prinsessen en originele spionnen. De leerlingen hebben zelf hun personages gekozen en mee nagedacht over een verhaal en dat heb ik dan omgezet in een relatief gemakkelijk script. Ze zijn nu volop aan het knutselen en oefenen voor hun toonmoment. Ik hoop dat het in hun herinneringen zal blijven hangen en hen het nodige zelfvertrouwen in de Franse taal gegeven heeft.