De Vlaamse campagne “Week tegen Pesten” is een samenwerking tussen ‘het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten’, Ketnet, Radio2, MNM en WAT WAT. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen en sportverenigingen zetten zich dan ten volle in om pesten een halt toe te roepen.

Zo’n campagne is nuttig en broodnodig blijkt uit de cijfers, want er wordt nog steeds veel gepest. In een onderzoek van de Artevelde Hogeschool en ‘De Ambrassade’ bij 600 jongeren, gaf bijna drie kwart aan zelf ooit slachtoffer te zijn geweest van pesten, en bijna zes op de tien merken ook dat er online pestgedrag voorkomt. (Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/22/klaar-week-tegen-pesten/)

Pesten in cijfers:

 • 1/5 van de Vlaamse kinderen wordt gepest tijdens hun jeugd
 • Vooral in de groep van de 11-12-jarigen liggen de cijfers erg hoog: ongeveer 1/3 zegt het slachtoffer te zijn geweest van pesten.
 • 1/12 van de bevraagde groep jongeren werd intens gepest (2 tot 3x/maand): jongens en meisjes worden ongeveer evenveel gepest.
 • 1/8 van de bevraagde groep jongeren geeft te kennen in de afgelopen maanden eens iemand te hebben gepest.
 • 1/4 gepeste leerlingen vertelt niemand over het pesten.

Van de meer dan duizend bevraagde Vlaamse leerlingen in het vierde tot zesde leerjaar gaf bijna 4/5 aan dat leerkrachten (heel) veel kunnen doen om pesten te verminderen.

 • Iets minder dan 1/2 van de jongeren vindt dat hun leerkracht pestsituaties vaak of altijd goed heeft aangepakt.
 • 3/4 van de sporters ervaart voor hun 18 jaar minstens één keer een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag (pesten is daar één vorm van):
 • 1/5 Vlaamse sporters en 1/4 Waalse sporters krijgen voor hun 18de te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • 1/2 sporters melden fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 • 2/3 sporters krijgen te maken met psychisch geweld.
 • 1/3 Vlaamse sporters en 4/10 Waalse sporters werden verwaarloosd (= staan er alleen voor en krijgen geen steun/vriendschap).

bron:https://www.allesoverpesten.be/cijfers

Pesten is geen plagen.

Pesten is agressief gedrag waarbij een persoon of groep herhaaldelijk en opzettelijk anderen lastig valt, vernedert, intimideert of aanvalt. Het kan zowel fysiek, emotioneel als verbaal plaatsvinden. Pesten verschilt met plagen omdat dit gemeen bedoeld is en er een machtsverschil is, waardoor het slachtoffer niet in staat is zich te verweren. Pesten gebeurt niet enkel onder kinderen en jongeren op school. Pesten kan zich voordoen op alle leeftijden en binnen verschillende contexten, ook op het werk, sportverenigingen of online via sociale media. Daarom is het van cruciaal belang dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om een pestvrije omgeving te creëren. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen!

Wat zijn de gevolgen van pesten?

Pesten is een complex probleem en kan ernstige gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer, de pester als de betrokkenen. Vaak ondervinden pesters op lange termijn moeilijkheden met sociale situaties en ervaren de betrokkenen een groot schuldgevoel. Het slachtoffer zelf wordt meestal achtergelaten met diepe emotionele littekens en het pesten kan leiden tot gevoelens van isolatie, angst, depressie en zelfs zelfmoordgedachten.

Hoe ga je ermee om?

 1. Om met pesten om te gaan, kunnen de volgende stappen helpen:
  (H)erken het probleem: Het is belangrijk om de ernst van pesten te erkennen en te begrijpen wat er speelt.
 2. Praat erover: Als je gepest wordt, zoek steun bij familie, vrienden, leraren of een vertrouwenspersoon op school. Het delen van je ervaringen helpt om de last te verlichten en kan leiden tot geschikte hulp en ondersteuning.
 3. Meld het pestgedrag: Het is essentieel om het pestgedrag te melden bij een volwassene of verantwoordelijke, zoals een ouder, leraar of HR. Zij kunnen maatregelen nemen om het pesten te stoppen.
 4. Blijf kalm en reageer assertief: Het is belangrijk om je niet te laten provoceren en kalm te blijven. Reageer assertief en toon zelfvertrouwen zonder de pesterijen te beantwoorden.
 5. Zoek professionele hulp: Als het pesten ernstig is en blijft aanhouden, kan het nuttig zijn om professionele hulp te zoeken bij een therapeut of counselor die gespecialiseerd is in pesten.
 6. Werk samen: Het aanpakken van pesten vereist de inzet van de hele gemeenschap, inclusief scholen, ouders en lokale organisaties. Samenwerking is cruciaal om een veilige omgeving te creëren en pestgedrag te verminderen.

Heb je behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met de gevolgen van pesten of heb je vragen over ons aanbod? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@studiodna.be. We staan klaar om je te helpen.