StudioDNA is een plek waar non-verbaal, ervaringsgericht werken centraal staat. Een plek voor, door en met mensen. StudioDNA gelooft in de kracht van het non-verbale en ervaringsgerichte in elk helingstraject, in elke stap naar heel-wording, met onszelf en het geheel. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

We vertrekken vanuit de gedachte dat we elkaar kunnen inspireren, en dat inspiratie (in spirere, in ademen) vanuit de verbinding met ons diepste zelf ontstaat. Om in die diepte te kunnen duiken, is het belangrijk ons veilig en gedragen te voelen. We nodigen elkaar uit om die duik te nemen, we moedigen elkaar daartoe aan, en we zorgen daarbij voor onszelf en elkaar. Zo verbinden we, in en vanuit ons eigen lichaam, in en vanuit onze eigen ademhaling. En dit op een laagdrempelige manier, met een gezonde nieuwsgierigheid en een durf om te ontdekken.

We richten ons dus op het ervaren. We varen op de golven van wat zich nu voordoet. En daarvoor gebruiken we onze zintuigen, ons lichaam, onze adem, onze aangeboren zin in spel, onze creativiteit. Zo ontstaan nieuwe inzichten en groeien we als mens. Door bewust aanwezig te zijn in dit ervaren, ontdekken we onbewuste patronen, overtuigingen en emotionele blokkades die ons belemmeren en kunnen we ons ervan bevrijden. Niet door ertegen te vechten, maar gewoon door ze te aanschouwen. Zo zijn ze niet langer onbewust en kunnen we er bewust mee leren omgaan.

Of we nu werken met onze handen die de piano bespelen of schilderen, of met onze stem die klank schept, of door onszelf in een bepaalde yogahouding te ademen, we vertrekken vanuit het lichaam. Door aandacht te besteden aan lichamelijke gewaarwordingen, verbinden we ons met de flow van het nu en ontstaat innerlijke rust. Die rust is cruciaal om verandering en inzicht te verankeren, te belichamen, en dit op een dieper niveau dan alleen het cognitieve. Het cognitieve beperkt zich tot het intellect, het weten, het puntje van de ijsberg. Het non-verbale en ervaringsgerichte openen de deur naar onze diepere innerlijke belevingswereld, naar dat gigantische stuk van de ijsberg dat onder de oppervlakte ligt en de richting van onze beweging stuurt.

Het doel van de non-verbale, ervaringsgerichte werkwijze is dus om bewuster te leven in plaats van geleefd te worden. Om meer onszelf te worden, om meer heel te zijn.