De benaming ‘Creatieve Therapie’ overkoepelt gespecialiseerde behandelvormen: beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en muziektherapie.

Deze zetten we in voor de behandeling van cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Het medium beeldend, dans, drama of muziek gebruiken we op een methodische wijze.

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium.

Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch.

Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

Een omschrijving van de belangrijkste begrippen uit de definitie:

Gespecialiseerde behandelvorm: De term gespecialiseerd geeft aan dat een creatief therapeut opgeleid is in de therapeutische toepassing van minstens één creatief medium, zijnde beeld, dans en beweging, drama of muziek.

De term ‘behandelvorm’ geeft weer dat primaire doelstellingen van creatief therapeuten in algemene zin gericht zijn op het terugdringen van de stoornis, het verminderen van de symptomen van een stoornis, het op gang brengen van gestagneerde ontwikkeling, het voorkomen van achteruitgang in het functioneren en/of het verbeteren van psychosociaal functioneren. Creatief therapeuten bieden individuele behandeling, groepsbehandeling, partner-relatietherapie en gezinstherapie.

Methodische wijze: Behandelingen door creatief therapeuten vinden op een ‘methodische wijze’ plaats, dat wil zeggen dat er, na positieve indicatie, op een planmatige en/of explorerende manier wordt gewerkt en binnen het medium een antwoord wordt geboden op de hulpvraag, impliciet en/of expliciet geformuleerd door de cliënt.

Medium: Elk medium maakt gebruik van therapeutische methoden, werkvormen, technieken, interventies en materialen, eigen aan het medium. Hetzij beeld, dans en beweging, drama of muziek.