Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar. – Paul Klee

Wat is creatieve therapie? 

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbij men vertrekt vanuit een medium, zoals beeld, dans, drama, en muziek. Er wordt een taal (of mogelijkheid) aangereikt om zichzelf uit te drukken, op een andere manier dan het spreken.

De ervaring staat centraal. De persoon gaat samen met de creatieve therapeut aan de slag met materialen (als pen, penseel of klei) en werkvormen (als spel, improvisatie of transformatie).

De creatieve therapeut biedt een veilige ruimte om te beleven, te onderzoeken, te spelen en te leren. De therapie is een ruimte van overgang, die op een creatieve manier binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt. Een ruimte waarin men in veiligheid kan bewegen tussen werkelijkheid en verbeelding.

In de therapie wordt creatief vormgeven aan een persoonlijk verhaal, contact gemaakt met emoties, uiten en verwerken van gevoelens, onderzoeken van mogelijkheden en oplossingen, waarnemen van wat je brengt, ontwikkelen van een eigen (beeld)taal,… (Belgische vereniging voor creatieve therapie)

Voor wie is creatieve therapie?

Creatieve therapie kan van waarde zijn voor iedereen in onze samenleving, zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen. Zowel individueel als in groep.

De meest uiteenlopende vragen of moeilijkheden kunnen een vertrekpunt zijn in creatieve therapie. Er wordt gekeken naar welke (creatieve) therapie er geschikt is voor de welke persoon en waar de therapie kan aangrijpen.

Kunstzinnige en creatieve vaardigheden zijn niet noodzakelijk om een therapeutisch proces te doorlopen. De nadruk ligt steeds op het proces en de ervaring in het medium, niet op het eindproduct.

Iemand zoekt, twijfelt, ontwijkt, neemt uitdagingen aan, vindt oplossingen in het medium, met andere woorden: hij beleeft, geeft vorm en geeft betekenis. – Schweizer

De waarde van creatieve therapie

 Creatieve therapie verbindt op een krachtige manier kunst en zorg met elkaar. Deze therapieën en projecten illustreren de waarde van creatieve therapie:

Beeld

In het beeldend atelier van Isabelle Dierckx komen mensen samen in groep om te ont-moeten. Er wordt ruimte geboden om te zoeken, om mensen aan te moedigen iets te doen met het eigen verlangen en te komen tot een eigen keuze. Je kunt je bewust of onbewust uitdrukken in het beeld. Het beeld geeft tegelijkertijd weer iets terug aan jou en ons. Waar verder gewerkt op kan worden in een volgende sessie.

voorbeeld van werkstuk gemaakt in creatieve therapie
muziektherapie

Muziek

In het muziekatelier van Katrijn Janssens maakt zij met ‘In de tijd van toen’ verbinding met een persoon met dementie. In welke fase een persoon met dementie zich ook bevindt, muziek is een ideaal middel om contact te maken. De moeilijke gevoelens die met het dementeringsproces gepaard gaan, kunnen in de muziektherapie letterlijk ‘klinken’. De ‘verbrokkeling’ die dementie teweeg brengt, kan even verdwijnen. De persoon ervaart zichzelf als een geheel . Ook partner, familielied of mantelzorger kan via de muziek een deugddoend moment van contact ervaren. Het zingen van liederen van vroeger of het spelen van herkenbare deuntjes zijn hierbij dankbare hulpmiddelen.

Het geschreven woord zal het begrip creatieve therapie nooit helemaal kunnen vatten. Het is waardevol de kracht en de eigenheid zelf te ervaren. Wees welkom.